Koristekäyttöön tarkoitettujen kotoperäisten lajien

maailmanlaajuisesti kotoperäisten lajien taloudellisia mahdollisuuksia koristekasveina ei ole vielä kunnolla tutkittu. Lisää fysiologisten ja morfologisten ominaisuuksien tutkimusta tarvitaan kotoperäisten viljelykasvien mukauttamiseksi erilaisiin sovelluksiin (leikkokukat, maisemointi ja kaupunkipuiden istutus) ja uusien vaihtoehtojen tarjoamiseksi koristekasvimarkkinoille. Tässä teoksessa ”Uudet viljelykasvit, Uudet käyttötarkoitukset” lukijaa kehotetaan löytämään uusia koristekasveja sekä uusia käyttötapoja kotoperäisille ja viljellyille kasveille.

Kukkaviljelyn kansainväliset trendit muuttuvat nopeasti. Tällä hetkellä global flower market palkitsee tuotteiden laadusta ja lajikkeesta. Brasilian ilmaston monimuotoisuus suosii monenlaisten kasvien viljelyä, mikä edistää koristekasvien viljelyä. Valtakunnallisesti, käyttö native kasveja on edistänyt jatkuvaa laajentumista näillä markkinoilla, seurauksena kauneus, eksotiikka, postharvest laatu ja pitkäikäisyys kukka varret-välttämätöntä tuotannon kukkia, lehdet ja vastaavat. Kasvin eri osia kutsutaan ”koristekasveiksi” kukista ja orkidean kukinnoista verholehtiin, joita kansanomaisesti kutsutaan kukiksi, kuten Heliconia L.: n ja koristekasvi Gingerin kukiksi. Kukka-asetelmissa käytetään myös lehtiä (kuten palmunlehtiä), hedelmiä (kuten koristenananasta tai akiotista) ja jopa varsia (kuten Costus L.) (Dias, 2016).

tärkeitä edistysaskeleita kasvitieteen kehityksessä tapahtui 1600-luvulla brasilialaisten ja eurooppalaisten monarkkien ja luonnontieteilijöiden tukemana, joista Carl Friedrich Philipp von Marcius erottuu edukseen. Hänen tutkimusretkensä tuottivat poikkeuksellisia tieteellisiä ja taiteellisia panoksia. Martius on kirjoittanut yhden maailman merkittävimmistä kasvitieteellisistä teoksista, Flora Brasiliensiksen (Salatino ja Buckeridge, 2016). Sittemmin kotoperäisten lajien tunnistaminen perustuu paikallisen kasviston tuntemukseen. Tieto kotoperäisten lajien monimuotoisuudesta edistää paitsi fysiologisia tutkimuksia ja mikropropagaatiota myös suojelustrategioiden kehittämistä ja Brasilian koristealan omavaraisuutta viljely-ja taimituotannossa. On huomattava, että omavaraisuuden tarkoituksena on lisätä kilpailukykyä ja luoda uusia viljelyvaihtoehtoja koristemarkkinoille, eikä se liity taimien maahan tuonnin rajoittamiseen.

Brasiliassa kuvattiin viime vuosikymmenellä noin 33 000 koppisiemenistä lajia monien muiden taksonomisten ryhmien lajien lisäksi. Määrä kasvaa jatkuvasti: kasvitieteilijät kuvaavat keskimäärin 250 uutta lajia vuodessa tieteellisissä julkaisuissa (Forzza, 2016). Maan runsaasta kukkaisrikkaudesta huolimatta joidenkin alueiden (lähinnä maan pohjois-ja koillisosien) kasvistoa hyödynnetään edelleen liian vähän, ja monia koristepotentiaalia omaavia kotoperäisiä lajeja ei ole vielä löydetty ja tutkittu. Kaupunkien puiden istuttaminen on välttämätöntä ympäristön rinnakkaiselon edistämiseksi; puiden puute voi olla haitallista kansanterveydelle, lisätä lämpöaistimusta ja heikentää elämänlaatua. Kotoperäisten puulajiemme suuresta monimuotoisuudesta huolimatta kaupunkiviherryttämiseen käytetään kuitenkin vain muutamia määriä. Muuttakaamme siis ilmapiiriä ja tuokaamme lisää kasveja elämäämme.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.