Colorado General Warranty deed Form

Coloradon yleinen takuuasiakirja on laillinen asiakirja, kun taas luvan antaja tarjoaisi takuun tai siihen aikaan, jolloin luvan antaja oli saanut omistusoikeuden tai joka oli syntynyt luvan antajan omistuskaudella. Tämä asiakirja ei anna takuuta mahdollisista rasitteista tai vioista, jotka johtuvat apurahan saajan omista toimista. Tämä asiakirja on täytettävä notaarin edessä.

Vaihe 1 – asianosaiset –

 • ilmoita toimiluvan antajan nimi(nimet)
 • Katuosoite Kaupunki savaltio

 • Tarkista toimiluvan antajan siviilisääty
 • Rahamaksu ja toimiluvan antajan vastaanottama ja

 • toimiluvan saajan nimi(nimet)
 • katuosoite

 • Kaupunki
 • valtio
 • avustuksen saajan on tarkistettava sovellettavasta ruudusta

vaihe 2 – kiinteistötiedot – enter:

 • katuosoite
 • Kaupunki

 • valtio
 • maapalstan numero
 • ilmoittakaa rekisteripaikan nimi alkuperäisellä kuvauksella
 • kirja ja sivu
 • kiinteistön oikeudellinen kuvaus
 • likimääräinen neliömateriaali tontista
 • tietoja höyläyksistä ja rajoituksista, jotka kulkisivat maan kanssa

Vaihe 3 – allekirjoitukset – on toimitettava ennen lisensoitu notaari:

 • molempien osapuolten tulee tarkistaa annettu lausunto ja hyväksyä se
 • toimittaa kirja ja sivu aikaisemman asiakirjan sijainti
 • allekirjoitusten päivämäärä PP/m/yy – muodossa
 • toimittaa valtuutuksen/allekirjoitukset
 • painetut nimet

 • päivämäärä allekirjoitukset mm/PP/YYY –muodossa
 • ja
 • apurahan saajan allekirjoitus(allekirjoitukset)
 • painetut nimet
 • päiväys allekirjoitukset kk/pp/vvvv muodossa

Vaihe 4-asiakirjan notaarisointi –

 • notaari todistaisi tällöin asianosaisten allekirjoitukset. Notaarin on täytettävä asiakirjan loppuosa ja kiinnitettävä valtion virallinen sinetti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.