Intraoperativ magnetisk resonansavbildning med magnetom åpen skanner: konsepter, nevrokirurgiske indikasjoner og prosedyrer: en foreløpig rapport

Mål: Intraoperativ magnetisk resonansavbildning (MRI) er nå tilgjengelig Med General Electric MRI-systemet for dedikert intraoperativ bruk. Alternativt krever ikke-dedikerte MR-systemer

Continue readingIntraoperativ magnetisk resonansavbildning med magnetom åpen skanner: konsepter, nevrokirurgiske indikasjoner og prosedyrer: en foreløpig rapport