Colorado General Warranty Deed Form

the Colorado general warranty deed is a legal document while the grantor would offer warranty or to the time the Grantor had acquired title or that had arise during the Grantor ’ s period of ownership. Niniejszy dokument nie daje gwarancji na jakiekolwiek obciążenia lub wady wynikające z własnych działań beneficjenta dotacji. Dokument ten należy wypełnić przed notariuszem.

Krok 1 – strony –

 • Podaj imię i nazwisko Grantodawcy
 • adres ulicy
 • miasto
 • Stan
 • zaznacz pole wskazujące stan cywilny Grantodawcy
 • płatność pieniężna i otrzymana przez Grantodawcę
 • I
 • nazwa(nazwiska) Grantobiorcy
 • adres
 • miasto
 • stan
 • beneficjent zaznacza odpowiednie pole

krok 2 – Informacje o nieruchomości – wpisz:

 • adres ulicy
 • miasto
 • Stan
 • Numer działki gruntowej
 • podaj nazwę lokalizacji rejestru z oryginalnym opisem
 • Książka i Strona
 • opis prawny nieruchomości
 • przybliżona powierzchnia kwadratowa ziemi
 • podaj informacje dotyczące służebności i ograniczeń, które będą działać z ziemią

Krok 3 – podpisy – musi złożyć przed licencjonowanym notariuszem:

 • obie strony muszą przejrzeć i zgodzić się na dostarczone oświadczenie
 • podaj Księgę i lokalizację Strony najbardziej bezpośredniego poprzedniego aktu
 • data podpisów w formacie dd/m/yy
 • Złóż podpis Grantodawcy
 • drukowane nazwiska
 • data podpisu(podpisów) w formacie MM/dd/RRRR
 • I
 • dostarczyć Grantobiorcy podpis(y)
 • drukowane nazwiska
 • data podpisy w formacie MM/DD/YYYY

krok 4 – notaryzacja dokumentu –

 • Notariusz będzie wówczas zeznawał pod podpisami stron. Notariusz uzupełnia pozostałą część dokumentu i umieszcza urzędową pieczęć państwową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.