Jewish Resistance During the Holocaust

Elie Wiesel, w przedmowie do nowego tłumaczenia nocy, pisze: „dowody wskazują, że w pierwszych dniach ich przystąpienia do władzy naziści w Niemczech postanowili zbudować społeczeństwo, w którym po prostu nie byłoby pokoi dla Żydów. Pod koniec ich panowania zmienił się ich cel: postanowili zostawić świat w ruinie, w którym Żydzi wydają się nigdy nie istnieć.”1 zbyt często studenci Holokaustu mają wrażenie, że Żydzi byli po prostu bezbronnymi ofiarami, pozbawionymi odwagi lub środków do walki. Często słyszy się, jak ludzie pytają: „dlaczego Żydzi nie stawiali oporu?”Elie Wiesel proponuje przeformułowanie pytania. Wyjaśnia: „nie chodzi o to, dlaczego wszyscy Żydzi nie walczyli, ale o to, jak wielu z nich walczyło. Udręczeni, pobici, zagłodzeni, gdzie znaleźli siłę-duchową i fizyczną-aby się oprzeć?”Uczeni z żydowskiej partyzanckiej Fundacji Edukacyjnej przypominają nam, że tysiące Żydów rzeczywiście stawiało opór, a w procesie tym wielu ryzykowało życiem, aby dołączyć do oddziałów partyzanckich.

żydowscy partyzanci byli kobietami i mężczyznami, którzy walczyli w armiach aliantów i Związku Radzieckiego oraz w brygadach ruchu oporu w całej Europie Wschodniej. Żydowska Fundacja Edukacyjna Partyzant definiuje partyzanta jako ” członka zorganizowanej grupy bojowników, którzy atakują lub nękają wroga, zwłaszcza za liniami wroga; partyzanta.”Około 30 000 Żydów aktywnie uczestniczyło w partyzanckich grupach oporu w dziesięciu krajach Europy. Żydowscy partyzanci byli często młodymi kobietami i mężczyznami, którzy uciekli z gett i obozów i walczyli głównie w nie-żydowskich, ale czasami w wszystkich-żydowskich grupach partyzanckich.

większość Żydów, którzy uciekli z obozów i gett, robiła to, aby przetrwać, a nie zakładać lub dołączać do grup oporu. Po znalezieniu bezpieczeństwa w lasach lub górach południowej Europy, niektórym udało się dołączyć do istniejących grup partyzanckich, chociaż głęboko zakorzeniony antysemityzm uniemożliwił wielu z nich akceptację przez inne grupy lub zmusił ich do ukrywania swojej tożsamości podczas walki. Niewielka liczba partyzantów utworzyła grupy ogólnożydowskie, przede wszystkim w celu uniknięcia tego skrajnego antysemityzmu. Inni uciekli do nieuzbrojonych „obozów rodzinnych”, z których nieliczni zdobyli broń do samoobrony.

walka z partyzantami oznaczała różne rzeczy. Niektórzy postawili sobie za GŁÓWNY CEL ratowanie życia Żydów; niektórzy mieli nadzieję spowolnić atak nazistów w ramach przygotowań do alianckiego ataku; inni walczyli w imię honoru, sprawiedliwości i zemsty. Nie wiedząc o tych czynach oporu, badacze Holokaustu nie będą w stanie w pełni zrozumieć, w jaki sposób Żydzi działali pod okupacją niemiecką i w jaki sposób aktywnie stawiali opór i zwalczali nazistowskie okrucieństwa.

aby uzyskać dodatkowe informacje na temat duchowego i fizycznego oporu w gettach i obozach, zobacz sekcję kontekstową lekcji 19: Holocaust: Being Witness from Teaching Holocaust and Human Behavior.

Cytaty

  • 1 : Elie Wiesel, „Przedmowa do nowego przekładu”, w nocy, przeł. Marion Wiesel (New York: Hill and Wang, 2006), xiii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.