Hur Fungerar Trenchless Pipe Repair? Hur fungerar den Grävlösa Rörreparationsprocessen?- Tureks VVS kök och bad Remodel Appleton Wi och Fox Cities VVS entreprenör

hur avloppsrör foder processen arbete?

  • trenchless avlopp reparation i Appleton WI

att byta ut eller reparera avloppsledningar kan vara svårt. Traditionella rörreparationsmetoder kräver en lång, djup dike från ditt hus till din trottoarkant för att få tillgång till röret under jord. Denna metod är kostsam och kan skada din egendom, säger Rancho Cordova Pipe Repair Company, Gilmore Heating, Air, & VVS.

lyckligtvis erbjuder Tureks VVS-tjänster nu grävlös rörreparation så att du inte behöver gå igenom dessa problem. Om rören gjordes av lera, järn, betong eller andra material, är chansen att dessa rör är slitna. En av våra rör reparation proffs i Appleton, Wisconsin, kan utföra en kamera Video inspektion för att bekräfta att du kan dra nytta av vår trenchless rör relining tjänst, eller en annan metod skulle vara bättre lämpad för den befintliga defekten.

Trenchless Pipe Repair Explained

först kommer vårt rörreparationsföretag i Appleton, Wisconsin att avgöra om trenchless pipe relining kan göras på din fastighet.

  1. en rörreparationstekniker använder en avloppskamera för att identifiera och utvärdera problemet.
  2. ett åtkomsthål grävs i båda ändarna av röret.
  3. ett flexibelt rör skjuts in i det gamla röret. Det flexibla röret ser ut som neopren, och det är belagt med ett speciellt harts.
  4. teknikern pumpar tryckluft in i den så att den kan blåsa ut och klamra sig fast vid det gamla avloppsrörets innerväggar.

Efter flera timmar hårdnar hartset och sedan kommer det att finnas ett fast rör inuti det befintliga röret. Vid denna tidpunkt kommer röret att ha en något mindre inre diameter. Detta är knappast något att oroa sig för eftersom röret kommer att tillåta avloppsvatten att strömma genom lätt eftersom röret är nu slät, och rötter kommer inte längre tränga igenom den.

inga skador på träd

När man genomgår traditionella metoder måste alla träd i vägen för diket upprotas för att komma åt rören under. Med punktreparation kan träd förbli intakta under arbetet.

med hjälp av avancerade verktyg kan Tureks VVS – personal kartlägga och lokalisera alla underjordiska verktyg för att undvika störningar i dessa områden. Det är därför trenchless pipe repair inte utgör hot mot något annat under jord.

rör relining kanske inte är ett alternativ om avloppsröret på din fastighet har en låg punkt där vatten kan pool. På samma sätt utesluter förskjutna rörsektioner också användningen av grävlös rörreparation, och vår Appleton-rörmokare kommer att rekommendera en alternativ reparationsmetod, såsom traditionell utgrävning eller rörsprängning.

är Trenchless Pipe Repair rätt för mig?

det enda sättet att vara säker på att diken rör reparation är möjligt på din fastighet är genom att ha en erfaren professionell genomföra en inspektion. Om metoden är tillämplig får du njuta av denna långsiktiga, kostnadseffektiva rörreparationsmetod. Även om grävlös rörreparation inte kan användas, kommer vi att använda de mest lämpliga teknikerna och verktygen för att återställa avloppsrörets strukturella integritet på din fastighet. Kontakta en Fox City rörmokare idag och lära sig mer om hur trenchless rör reparation kan användas i ditt hem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.