D&D Solo Adventure: Tables Of Doom-5E Solo Adventuring

disse produktene ble laget ved å skanne en original trykt utgave. De fleste eldre bøker er i skannet bildeformat fordi originale digitale layoutfiler aldri eksisterte eller ikke lenger var tilgjengelige fra utgiveren.for PDF – nedlastingsutgaver har hver side blitt kjørt Gjennom Ocr-programvare (Optical Character Recognition) for å forsøke å dechiffrere den trykte teksten. Resultatet AV DENNE OCR-prosessen er plassert usynlig bak bildet av hver skannede side, for å tillate tekstsøking. Imidlertid vil enhver tekst i en gitt bok satt på en grafisk bakgrunn eller i håndskrevne skrifter mest sannsynlig ikke bli plukket opp AV OCR-programvaren, og er derfor ikke søkbar. Også noen større bøker kan resampled for å passe inn i systemet, og kan ikke ha denne søkbare tekstbakgrunnen.
for trykte bøker har vi utført høyoppløselige skanninger av en original papirkopi av boken. Vi re-mestre boken digitalt. Dessverre er den resulterende kvaliteten på disse bøkene ikke så høy. Det er problemet med å lage en kopi av en kopi. Teksten er fin for lesing, men illustrasjonsarbeidet begynner å løpe mørkt, pixellating og / eller miste nyanser av grått. Moiré mønstre kan utvikle seg i bilder. Vi markerer tydelig hvilke utskriftstitler som kommer fra skannede bildebøker, slik at du kan ta en informert kjøpsbeslutning om kvaliteten på det du vil motta.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.