D & D Solo Adventure: Tables of Doom – 5E Solo Adventuring

dessa produkter skapades genom att skanna en originalutgåva. De flesta äldre böcker är i skannat bildformat eftersom ursprungliga digitala layoutfiler aldrig existerade eller inte längre var tillgängliga från utgivaren.
för nedladdning av PDF-utgåvor har varje sida körts genom OCR-programvara (Optical Character Recognition) för att försöka dechiffrera den tryckta texten. Resultatet av denna OCR-process placeras osynligt bakom bilden på varje skannad sida för att möjliggöra textsökning. Emellertid skulle någon text i en viss bok som på en grafisk bakgrund eller i handskrivna teckensnitt troligen inte plockas upp av OCR-programvaran och är därför inte sökbar. Också, några större böcker kan samplas för att passa in i systemet, och kanske inte har denna sökbara textbakgrund.
för tryckta böcker har vi utfört högupplösta skanningar av en originalpapper av boken. Vi behärskar i huvudsak boken digitalt. Tyvärr är den resulterande kvaliteten på dessa böcker inte lika hög. Det är problemet med att göra en kopia av en kopia. Texten är bra för läsning, men illustrationsarbetet börjar bli mörkt, pixellerande och/eller förlora gråtoner. Moir Bisexuell mönster kan utvecklas i bilder. Vi markerar tydligt vilka trycktitlar som kommer från skannade bildböcker så att du kan fatta ett välgrundat köpbeslut om kvaliteten på vad du får.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.