disciplin betyder”att undervisa eller träna”

positiva tillvägagångssätt för disciplinarbete eftersom du lär ditt barn hur du vill att hon / han ska bete sig. När barn lär sig bygger de nya kontakter i hjärnan. Barn lär sig bäst genom relationer som får dem att känna sig trygga, säkra och vårdade. När du bygger ett förtroendefullt, varmt och stödjande förhållande med ditt barn hjälper du också till att bygga ditt barns hjärna. Positivt föräldraskap hjälper ditt barns hjärna att mogna och lära av dig hur man hanterar stress på ett hälsosamt sätt.

positiva disciplinstrategier stärker din relation med ditt barn. Byggstenar för positiv föräldraskap och disciplin är:

– bygga förtroende med ditt barn: att vara där, hålla ditt ord

– visa respekt: lyssna, erkänna sina känslor

– lär ditt barn hur man beter sig: Var tålmodig, tappa inte humöret

det första steget är att skapa en plan för hur du vill disciplinera ditt barn. Tänk på positiva sätt att uppmuntra gott beteende med ditt barn som beröm, rutiner, problemlösning och time-outs. Att ha en plan för hur du vill disciplinera ditt barn i olika situationer kan hindra dig från att reagera på ett sätt som du inte vill stressa under.

utan en plan upprepar föräldrar ofta den disciplin som de upplevde som barn. Fråga dig själv om det finns något om den disciplin som du upplevde som barn som du vill vara annorlunda för ditt barn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.