Colorado General guaranty Deed Form

Colorado general guaranty deed är ett juridiskt dokument medan givaren skulle erbjuda garanti eller till den tid som givaren hade förvärvat titel eller som hade uppstått under givarens ägandeperiod. Detta dokument ska inte erbjuda garanti mot eventuella belastningar eller defekter som uppstår på grund av bidragsmottagarens egna handlingar. Detta dokument måste fyllas i före en notarie.

Steg 1 – parterna –

 • ange namn på bidragsgivaren/bidragsgivarna
 • gatuadress
 • Stad
 • stat
 • markera en ruta som anger bidragsgivarens civilstånd
 • monetär betalning och mottagande av bidragsgivaren
 • Och
 • namn på bidragsmottagaren/bidragsgivarna
 • gatuadress
 • Stad
 • stat
 • bidragsmottagaren ska markera den tillämpliga rutan

steg 2 – fastighetsinformation – ange:

 • gatuadressen
 • Stad
 • State
 • Land parcel number
 • ange namnet på registerplatsen med originalbeskrivning
 • bok och sida
 • fastighetens juridiska beskrivning
 • ungefärliga kvadratmeter av marken
 • ge information om servitut och begränsningar som skulle köras med marken

steg 3 – signaturer – måste lämna in innan en licensierad notarie:

 • båda parter måste granska och godkänna uttalandet
 • ange boken och Sidplatsen för den mest omedelbara tidigare gärningen
 • Datum för signaturerna i dd/m/yy – format
 • skicka bidragsgivarens(er) signatur(er)
 • tryckta namn
 • datumsignatur(er) i mm/dd/yyyy –format
 • Och
 • ge grantee(s) signatur(s)
 • tryckta namn
 • datum signaturer i mm/dd/yyyy format

steg 4-notarisering av dokument –

 • notaren skulle sedan fortsätta att bevittna parternas signaturer. Notarien ska fylla i resten av dokumentet och anbringa den officiella statsförseglingen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.